Bel bij overlijden:
0118 - 602500

Voor een respectvolle uitvaart

Corné Vader is in 1999 begonnen als franchiser bij een landelijke uitvaartorganisatie. Vanaf 2010 is hij vanuit Arnemuiden als zelfstandig ondernemer verder gegaan.

Als kleine onderneming bieden wij de mogelijkheid om op een rustige en gepaste manier een waardig afscheid vorm te geven, dit zonder enige tijdsdruk.

Wij verzorgen begrafenissen door geheel Zeeland, met als kern Walcheren, Zuid-en Noord Beveland. Daarom kennen wij in deze gebieden de plaatselijke gewoonten en gebruiken rondom het regelen en uitvoeren van begrafenissen. Ongeacht tot welke religie u behoort, of welke levensovertuiging u aanhangt, zullen wij u met veel respect benaderen en aan de hand hiervan de begrafenis op uw persoonlijke wensen afstemmen.

Vanuit onze levensovertuiging verzorgen wij alleen begrafenissen en alles wat daarmee samenhangt.